قیمت دارو

قیمت وارفاگر قرص ۵ م گ – وارفارین – کیش مدیفارم

  0
  قیمت دارو

  قیمت وارفاگر قرص ۵ م گ – وارفارین – کیش مدیفارم- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۵۱۵۰۰ ریال می باشد
  قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
  باکتربای محلول موضعی ۱۰% -۳۰ م ل – پوویدون آیداین – کیش مدیفارم- تعداد در بسته ۱ع ۴۵۰۰۰ ریال می باشد
  زولپیدم ۵ قرص – ۵ م گ – کیش مدیفارم- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۴۳۴۰۰ ریال می باشد
  کتوکونازول مدیفارم – کرم – ۲ درصد (۳۰ گ) – کیش مدیفارم- تعداد در بسته ۱ع ۴۶۰۰۰ ریال می باشد
  ترتینوئین مدیفارم- کرم – ۰/۰۵ درصد (۱۵ گ) – کیش مدیفارم- تعداد در بسته ۱ع ۶۳۶۰۰ ریال می باشد
  سدیم والپروات قرص ۲۰۰ م گ – روز دارو- تعداد در بسته ۵۰ع ۱۲۰۰۰۰ ریال می باشد
  قرص اسید فولیک ۱ م گ – روز دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۵۸۰۵۰ ریال می باشد
  اسید فولیک قرص ۵ م گ – روز دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۱۶۰۰۰ ریال می باشد
  قرص آزیترومایسین ۲۵۰ م گ – روز دارو- تعداد در بسته ۶ع ۸۷۰۰۰ ریال می باشد
  قرص آزیترومایسین ۵۰۰ م گ – روز دارو- تعداد در بسته ۶ع ۱۱۹۷۰۰ ریال می باشد
  قرص پروپرانولول ۲۰ م گ – روز دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۷۳۰۰۰ ریال می باشد
  لاموتریژین قرص ۵۰ م گ – روز دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۹۰۰۰۰ ریال می باشد
  قرص لاموتریژین ۱۰۰ م گ – روز دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۴۰۰۰۰۰ ریال می باشد
  قرص هیدروکسی کلروکین سولفات ۲۰۰ م گ – روز دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۶۸۰۰۰۰ ریال می باشد
  ایتراکونازول کپسول ۱۰۰ م گ – روز دارو- تعداد در بسته ۱۰ع ۴۱۰۰۰۰ ریال می باشد
  کوتریموکسازول قرص ۸۰/۴۰۰ م گ – روز دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۱۶۰۰۰ ریال می باشد
  کتوکونازول قرص ۲۰۰ م گ – روز دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۴۱۰۰۰ ریال می باشد
  لاموتریژین قرص ۲۵ م گ – روز دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۳۰۰۰۰ ریال می باشد
  قرص ریسپریدون ۱ م گ – روز دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۹۰۰۰۰ ریال می باشد
  ریسپریدون قرص ۲ م گ – روز دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۳۰۰۰۰ ریال می باشد
  قرص دی والپروئکس ۵۰۰ م گ – روز دارو- تعداد در بسته ۵۰ع ۴۱۵۰۰۰ ریال می باشد
  کاربامازپین قرص ۲۰۰ م گ – روز دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۴۵۰۰۰۰ ریال می باشد
  قرص متوپرولول ۵۰ م گ – روز دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۴۲۹۰۰ ریال می باشد
  آتورواستاتین قرص ۲۰م گ – روز دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۸۹۱۰۰ ریال می باشد
  الانزاپین قرص ۵ م گ – روز دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۷۳۰۰۰ ریال می باشد
  پروپرانولول قرص۴۰م گ – روز دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۱۶۰۰۰ ریال می باشد
  دیکلوفناک سدیم قرص ۲۵م گ – روز دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
  فروس سولفات قرص ۵۰م گ مکمل – روز دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۱۹۹۰۰ ریال می باشد
  فولیکوفر قرص مکمل – روز دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۶۳۵۰۰ ریال می باشد
  آسیکلوویر قرص ۴۰۰م گ – روز دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۴۵۰۰۰ ریال می باشد
  قیمت وارفاگر قرص ۵ م گ – وارفارین – کیش مدیفارم ۱۵۱۵۰۰ ریال می باشد


  فیلمی از همسر لاکچری سپهر حیدری ! – آرام جوینده کیست؟! + عکس ها

  مقاله قبلی

  تجاوز به هانیه توسلی در مدت ۴ سال! | خودش افشا کرد! +سند و عکس ها

  مقاله بعدی

  نظرات

  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  بیشتر در قیمت دارو