قیمت دارو

قیمت کرم بتامتازون‌ – پارس دارو

  0
  قیمت دارو

  قیمت کرم بتامتازون‌ – پارس دارو- تعداد در بسته ۱ع ۵۴۱۰۰ ریال می باشد
  قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
  پماد بتامتازون – پارس دارو- تعداد در بسته ۱ع ۵۷۰۰۰ ریال می باشد
  لوسیون بتامتازون – پارس دارو- تعداد در بسته ۱ع ۴۵۰۰۰ ریال می باشد
  قرص کاربامازپین ۲۰۰ م گ – پارس دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۴۵۰۰۰۰ ریال می باشد
  قرص ایمی پرامین ۱۰ م گ – پارس دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۵۸۰۰۰ ریال می باشد
  قرص ایمی پرامین ۲۵ م گ – پارس دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۸۰۰۰۰ ریال می باشد
  کرم ترتینوئین ۰.۰۵% – پارس دارو- تعداد در بسته ۱ع ۶۳۶۰۰ ریال می باشد
  پماد موضعی تریامسینولون ان ان-۱۵گ – پارس دارو- تعداد در بسته ۱ع ۷۴۲۶۰ ریال می باشد
  کپسول جم فیبروزیل ۳۰۰ م گ – پارس دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۴۳۰۰۰۰ ریال می باشد
  کرم واژینال دالاواگ ۲% – پارس دارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۴۹۳۰۰ ریال می باشد
  کرم دالاواگ سی واژینال – پارس دارو- تعداد در بسته ۱ع ۲۳۳۶۰۰ ریال می باشد
  قرص لووفلوکساسین ۷۵۰ م گ-لووفلوکساسین – پارس دارو- تعداد در بسته ۵ع ۱۵۷۵۰۰ ریال می باشد
  قرص لووفلوکساسین ۵۰۰ م گ-لووفلوکساسین – پارس دارو- تعداد در بسته ۵ع ۱۲۳۰۰۰ ریال می باشد
  کپسول سلکوکسیب ۱۰۰م گ – پارس دارو- تعداد در بسته ۶۰ع ۲۱۰۰۰۰ ریال می باشد
  قرص سفیکسیم ۴۰۰م گ – پارس دارو- تعداد در بسته ۱۰ع ۱۱۲۰۰۰ ریال می باشد
  قرص سفیکسیم ۲۰۰ م گ – پارس دارو- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۲۴۰۰۰ ریال می باشد
  شربت سفیکسیم ۱۰۰م ل – پارس دارو- تعداد در بسته ۱ع ۹۴۰۰۰ ریال می باشد
  کپسول فلوکونازول ۱۰۰م گ – پارس دارو- تعداد در بسته ۱۰ع ۶۰۰۰۰ ریال می باشد
  کپسول فلورازپام ۱۵م گ – پارس دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۶۲۰۰۰ ریال می باشد
  ‌کپسول فلوکستین ‌۲۰م‌گ‌ – پارس دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۴۷۸۰۰۰ ریال می باشد
  کپسول فلوکونازول ۱۵۰م گ – پارس دارو- تعداد در بسته ۴ع ۳۲۰۰۰ ریال می باشد
  قرص فنوباربیتال ۱۵ م گ – پارس دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
  قرص فنوباربیتال ۱۰۰ م گ – پارس دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۸۷۰۰۰ ریال می باشد
  قرص کلروکین پی دی ۱۵۰ م گ – پارس دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۹۵۰۰۰ ریال می باشد
  قرص کتوتیفن ۱ م گ – پارس دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
  کرم کلوتریمازول – پارس دارو- تعداد در بسته ۱ع ۴۸۰۰۰ ریال می باشد
  کرم کلوتریمازول واژینال ۱% با اپلیکاتور ۵۰گ – پارس دارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۴۰۰۰۰ ریال می باشد
  محلول کانازول – پارس دارو- تعداد در بسته ۱ع ۷۱۵۰۰ ریال می باشد
  قرص واژینال کلوتریمازول ۱۰۰ م گ با اپلیکاتور – پارس دارو- تعداد در بسته ۶ع ۱۲۰۰۰۰ ریال می باشد
  قرص مترونیدازول ۲۵۰ م گ – پارس دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۴۰۰۰۰ ریال می باشد
  قیمت کرم بتامتازون‌ – پارس دارو ۵۴۱۰۰ ریال می باشد


  فیلمی از همسر لاکچری سپهر حیدری ! – آرام جوینده کیست؟! + عکس ها

  مقاله قبلی

  تجاوز به هانیه توسلی در مدت ۴ سال! | خودش افشا کرد! +سند و عکس ها

  مقاله بعدی

  نظرات

  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  بیشتر در قیمت دارو