قیمت کپسول گیاهی کربوسلیم – نیک اختر آریا

قیمت کپسول گیاهی کربوسلیم – نیک اختر آریا- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۰۵۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
کپسول نرم تانگ فورت، رویال ژلی ۱۰۰۰ م گ – نیک اختر آریا- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۹۶۲۰۰۰ ریال می باشد
کپسول سیبرجین ۲۵۰۰ هلث اید (جینسینگ) – نیک اختر آریا- تعداد در بسته ۳۰ع ۷۵۲۱۰۰ ریال می باشد
قرص رادیانس ( ۱۰۰۰ میلی گرم کلاژن، ویتامین سی و زینک) هلث اید – نیک اختر آریا- تعداد در بسته ۶۰ع ۲۶۸۱۴۰۰ ریال می باشد
قرص جوشان ویتامین سی ۱۰۰۰ هلث اید با طعم پرتغال – نیک اختر آریا- تعداد در بسته ۲۰ع ۵۰۱۴۰۰ ریال می باشد
قرص قهوه سبز BSK 400 م گ – بنیان سلامت کسری- تعداد در بسته ۶۰ع ۷۵۰۰۰۰ ریال می باشد
قطره کید ۳ خوراکی ۴۰۰ واحدی – بنیان سلامت کسری- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۹۰۰۰ ریال می باشد
قطره کید ۳ فورت خوراکی ۱۲۰۰۰ واحدی – بنیان سلامت کسری- تعداد در بسته ۱ع ۱۷۴۴۰۰ ریال می باشد
حلول خوراکی ال کارنیتین م ۱۰۰۰ بی اس کی – بنیان سلامت کسری- تعداد در بسته ۱۰ع ۳۲۷۰۰۰ ریال می باشد
آمپول ال کارنیتین – بنیان سلامت کسری- تعداد در بسته ۱۰ع ۴۹۰۵۰۰ ریال می باشد
قطره کولیف ۳۰ م ل – بنیان سلامت کسری- تعداد در بسته ۱ع ۲۰۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول آوسوی – بنیان سلامت کسری- تعداد در بسته ۲۰ع ۵۰۰۰۰۰ ریال می باشد
گرین سایز قرص – بنیان سلامت کسری- تعداد در بسته ۹۰ع ۸۸۲۹۰۰ ریال می باشد
قرص گارسینیا کامبوجیا بی اس کی ۵۰۰ م گ – بنیان سلامت کسری- تعداد در بسته ۹۰ع ۹۲۶۵۰۰ ریال می باشد
آمپول خوراکی ال کارنیتین بی اس کی۳۰۰۰ م گ – بنیان سلامت کسری- تعداد در بسته ۱۰ع ۵۹۹۵۰۰ ریال می باشد
آمپول خوراکی ال آرژنین بی اس کی ۱۰۰۰ م گ – بنیان سلامت کسری- تعداد در بسته ۱۰ع ۳۴۸۸۰۰ ریال می باشد
کپسول پایلوشات -روبیوتیک – بنیان سلامت کسری- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۰۸۰۰۰ ریال می باشد
قطره خوراکی لیپوزوفر آهن لیپوزومال ۳۰ م ل – بنیان سلامت کسری- تعداد در بسته ۱ع ۴۹۰۵۰۰ ریال می باشد
ویال خوراکی ال کارنیتین بی اس کی ۵۰۰ م گ – بنیان سلامت کسری- تعداد در بسته ۱۰ع ۱۴۷۱۵۰ ریال می باشد
ویال خوراکی ال آرژنین ۲۰۰۰ م گ – بنیان سلامت کسری- تعداد در بسته ۱۰ع ۴۳۶۰۰۰ ریال می باشد
قطره خوراکی کلوی کیدز – ویتامین آ-د-ای-دی اچ ای – بنیان سلامت کسری- تعداد در بسته ۱ع ۳۸۱۵۰۰ ریال می باشد
ساشه مگنترا ۳۰۰ م گ – مکمل منیزیم – بنیان سلامت کسری- تعداد در بسته ۲۰ع ۵۴۵۰۰۰ ریال می باشد
قطره لیپوزوفرفورت ۱۴ م گ / ۳۰م ل – طعم تافی – بنیان سلامت کسری- تعداد در بسته ۱ع ۶۲۱۳۰۰ ریال می باشد
قطره خوراکی آدزوفر ۳۰ م ل طعم تافی (ویتامین آ+زینک+آهن لیپوزومال) – بنیان سلامت کسری- تعداد در بسته ۱ع ۶۷۵۸۰۰ ریال می باشد
قرص رد جنسینگ – سام آرین اکسیر- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۱۶۶۰۴۴/۹۴ ریال می باشد
ساشه سوییت آیرون با ویتامین ث – سام آرین اکسیر- تعداد در بسته ۳۰ع ۷۱۹۳۹۸/۹۱ ریال می باشد
کپسول نرم ساوپالمتو کمپلکس – سام آرین اکسیر- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۰۷۰۰۰۹/۴ ریال می باشد
قرص جوشان انرژی درینک سان لایف – آیلارطب آذر- تعداد در بسته ۲۰ع ۵۷۰۰۰۰/۲۴ ریال می باشد
شربت فرو ویتا ۲۰۰ م ل -سان لایف – آیلارطب آذر- تعداد در بسته ۱ع ۷۰۰۰۰۰/۱۸ ریال می باشد
قرص جوشان کلسیم سان لایف – آیلارطب آذر- تعداد در بسته ۲۰ع ۲۲۰۰۰۰/۱۵ ریال می باشد
قیمت کپسول گیاهی کربوسلیم – نیک اختر آریا ۱۰۵۰۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید