instagram
قیمت دارو

قیمت آمپول زیتاکس ۵۰۰ م گ – آریوژن فارمد

0
قیمت دارو

قیمت آمپول زیتاکس ۵۰۰ م گ – آریوژن فارمد- تعداد در بسته ۱ع ۲۲۴۱۵۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
آلتبرل آمپول ۲۵ م گ/۰.۵ م ل – اتانرسپت – آریوژن فارمد- تعداد در بسته ۴ع ۱۱۰۸۸۰۰۰ ریال می باشد
آلتبرل آمپول ۵۰ م گ/۱ م ل – اتانرسپت – آریوژن فارمد- تعداد در بسته ۴ع ۲۱۷۷۲۰۰۰ ریال می باشد
آمپول آریوتراست ۱۵۰ م گ – آریوژن فارمد- تعداد در بسته ۱ع ۱۹۲۷۸۰۰۰ ریال می باشد
آمپول آریوتراست ۴۴۰ م گ – آریوژن فارمد- تعداد در بسته ۱ع ۴۴۷۷۷۰۰۰ ریال می باشد
استیوانت ویال ۱۰۰ م گ/۴ م ل – بواسیزومب – آریوژن فارمد- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد
استیوانت ویال ۴۰۰ م گ/۱۶ م ل – بواسیزومب – آریوژن فارمد- تعداد در بسته ۱ع ۳۵۶۴۳۰۰۰ ریال می باشد
زیتاکس ویال ۱۰۰ م گ- ریتوکسی مب ۱۰ م ل – آریوژن فارمد- تعداد در بسته ۱ع ۶۱۸۰۰۰۰ ریال می باشد
تمزیوا ویال ۴۰۰ م گ / ۲۰ م ل – توسیلیزومب – آریوژن فارمد- تعداد در بسته ۱ع ۲۶۰۸۲۰۰۰ ریال می باشد
قرص پیوسته رهش دالفیرا ۱۰ م گ – زیست اروند فارمد- تعداد در بسته ۶۰ع ۳۱۲۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول نانو دی ۱۰۰۰ م گ – زیست اروند فارمد- تعداد در بسته ۶۰ع ۵۲۳۲۰۰ ریال می باشد
کپسول آنژی پارس ۱۰۰ م گ + پماد – زیست اروند فارمد- تعداد در بسته ۳۰ع ۶۹۲۰۰۰ ریال می باشد
قرص میلواید – زیست اروند فارمد- تعداد در بسته ۶۰ع ۲۶۱۶۰۰۰ ریال می باشد
قرص فولیکوژن – زیست اروند فارمد- تعداد در بسته ۶۰ع ۲۲۸۹۰۰۰ ریال می باشد
کپسول نوروتک ۱۰۰ م گ – زیست اروند فارمد- تعداد در بسته ۶۰ع ۸۲۰۰۰۰ ریال می باشد
پروجیو قرص ۱۰۰ م گ – بیوتین – زیست اروند فارمد- تعداد در بسته ۹۰ع ۵۸۸۶۰۰۰ ریال می باشد
قرص لاکتاول مولتی ویتامین دوران شیردهی – زیست اروند فارمد- تعداد در بسته ۶۰ع ۲۴۱۹۸۰۰ ریال می باشد
قرص اووژن مولتی ویتامین مخصوص بانوان – زیست اروند فارمد- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۳۰۸۰۰۰ ریال می باشد
قرص اسپریژن مولتی ویتامین مخصوص آقایان – زیست اروند فارمد- تعداد در بسته ۶۰ع ۳۵۹۷۰۰۰ ریال می باشد
نانو دی کپسول ۲۰۰۰ واحد – ویتامین د۳ – زیست اروند فارمد- تعداد در بسته ۶۰ع ۵۵۵۹۰۰ ریال می باشد
نانوجید قرص ۹۰ م گ – دفرازیروکس – زیست اروند فارمد- تعداد در بسته ۲۸ع ۳۲۲۰۰۰ ریال می باشد
نانوجید قرص ۱۸۰ م گ – دفرازیروکس – زیست اروند فارمد- تعداد در بسته ۲۸ع ۶۱۶۰۰۰ ریال می باشد
نانوجید قرص ۳۶۰ م گ – دفرازیروکس – زیست اروند فارمد- تعداد در بسته ۲۸ع ۱۱۹۰۰۰۰ ریال می باشد
گلوکانو قرص ۵۰۰ م گ – متفورمین – زیست اروند فارمد- تعداد در بسته ۹۰ع ۹۹۰۰۰ ریال می باشد
پگلینو قرص ۱۰ م گ – امپاگلیفلوزین – زیست اروند فارمد- تعداد در بسته ۳۰ع ۹۰۰۰۰۰ ریال می باشد
پگلینو قرص ۲۵ م گ – امپاگلیفلوزین – زیست اروند فارمد- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۲۱۸۰۰۰ ریال می باشد
فورتیدکس قرص ۴۰ م گ – دگزامتازون – زیست اروند فارمد- تعداد در بسته ۲۰ع ۴۵۶۰۰۰ ریال می باشد
زابانو قرص ۵ م گ – آپیکسابان – زیست اروند فارمد- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۲۶۰۰۰۰ ریال می باشد
زابانو قرص ۲/۵ م گ – آپیکسابان – زیست اروند فارمد- تعداد در بسته ۶۰ع ۹۶۰۰۰۰ ریال می باشد
پگلیمت قرص ۵ م گ / ۵۰۰ م گ – امپاگلیفلوزین / متفورمین – زیست اروند فارمد- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۵۱۸۰۰۰ ریال می باشد
قیمت آمپول زیتاکس ۵۰۰ م گ – آریوژن فارمد ۲۲۴۱۵۰۰۰ ریال می باشد


فیلمی از همسر لاکچری سپهر حیدری ! – آرام جوینده کیست؟! + عکس ها

مقاله قبلی

تجاوز به هانیه توسلی در مدت ۴ سال! | خودش افشا کرد! +سند و عکس ها

مقاله بعدی

نظرات

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیشتر در قیمت دارو