قیمت دارو

قیمت آمپول کتورولاک ۳۰م گ/۱م ل – اکسیر

  0
  قیمت دارو

  قیمت آمپول کتورولاک ۳۰م گ/۱م ل – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰ع ۳۰۰۰۰۰ ریال می باشد
  قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
  آمپول دفروکسیر۵۰۰ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰ع ۱۶۹۰۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول سفوتاکسیم‌ ۱۰۰۰م گ‌ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۲ع ۵۸۸۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول سفوتاکسیم ۵۰۰ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۲ع ۵۲۴۴۰۰ ریال می باشد
  شربت کلارکسیر ۱۲۵ م گ- کلاریترومایسین – اکسیر- تعداد در بسته ۱ع ۹۵۰۰۰ ریال می باشد
  کپسول اپرپیتانت ۸۰/۸۰/۱۲۵ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۳ع ۶۰۰۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول اندانسترون ۴ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰ع ۳۷۰۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول استامینوفن(تایلوفن) – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰ع ۶۸۸۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول بونستا – اکسیر- تعداد در بسته ۱ع ۱۶۰۰۶۰۰ ریال می باشد
  سرسوزن قلم هموفاین ۳۲ جی – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۶۵۰۰۰۰ ریال می باشد
  قرص لووفلوکساسین ۵۰۰ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۵ع ۱۲۳۰۰۰ ریال می باشد
  شربت دکسترومتورفان – اکسیر- تعداد در بسته ۱ع ۶۵۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول دورومدرول ۴۰ م گ/م ل-متیل پردنیزولون – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰ع ۵۸۰۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول درو-مدرول ۴۰ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۱ع ۵۸۰۰۰ ریال می باشد
  لاکتولوز شربت ۲۵۰ م ل – اکسیر- تعداد در بسته ۱ع ۲۳۸۲۰۰ ریال می باشد
  آمپول تتراکوزکتاید ال . آ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰ع ۹۳۰۰۰۰ ریال می باشد
  ‌شربت هیدروکسی ‌زین – اکسیر- تعداد در بسته ۱ع ۷۰۰۰۰ ریال می باشد
  شربت کتوتیفن – اکسیر- تعداد در بسته ۱ع ۹۹۰۰۰ ریال می باشد
  قرص بوپروپیون ۱۵۰ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۶۰ع ۳۳۰۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول مدونکس ۲۰۰ م ک گ – اکسیر- تعداد در بسته ۵ع ۲۷۷۰۰۰۰ ریال می باشد
  کپسول اورسودکس ۳۰۰ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۰۰۰۰۰ ریال می باشد
  کلیستیمتات سدیم آمپول ۱۰۰۰۰۰۰ واحد – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰ع ۱۶۲۲۰۰۰ ریال می باشد
  ویال کلیستیمتات سدیم ۴۵۰۰۰۰۰واحد-کلیستیمتات سدیم – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰ع ۵۴۱۷۰۰۰ ریال می باشد
  قرص والسارتان ۸۰ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۷۴۰۰۰ ریال می باشد
  قرص والسارتان ۱۶۰ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۷۶۰۰۰ ریال می باشد
  سرنگ آماده تزریق انوکسیر-۸۰۰۰واحد-انوکساپارین۶عددی – اکسیر- تعداد در بسته ۶ع ۵۶۸۸۰۰۰ ریال می باشد
  ویال مروپنم ۱گرم-۱۲عددی – اکسیر- تعداد در بسته ۱۲ع ۸۶۴۴۸۰۰ ریال می باشد
  شربت دکسترومتورفان ۱۵م گ/۵م ل(۶۰م ل)دکسترومتورفان – اکسیر- تعداد در بسته ۱ع ۸۰۰۰۰ ریال می باشد
  کپسول اکسی پرازول ۲۰ م گ-امپرازول – اکسیر- تعداد در بسته ۲۸ع ۱۵۴۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول متوکاربامول ۱گ/۱۰ م ل – اکسیر- تعداد در بسته ۵ع ۳۵۶۵۰۰ ریال می باشد
  قیمت آمپول کتورولاک ۳۰م گ/۱م ل – اکسیر ۳۰۰۰۰۰ ریال می باشد


  فیلمی از همسر لاکچری سپهر حیدری ! – آرام جوینده کیست؟! + عکس ها

  مقاله قبلی

  تجاوز به هانیه توسلی در مدت ۴ سال! | خودش افشا کرد! +سند و عکس ها

  مقاله بعدی

  نظرات

  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  بیشتر در قیمت دارو