قیمت دارو

قیمت سان اکتین قطره (۳۰ م ل)-قطره آهن فاقد گلوتن – ایده دارو طب

  0
  قیمت دارو

  قیمت سان اکتین قطره (۳۰ م ل)-قطره آهن فاقد گلوتن – ایده دارو طب- تعداد در بسته ۱ع ۴۹۰۵۰۰ ریال می باشد
  قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
  کلاسنت – کرم ۱% (۳۰ گ) – ایده دارو طب- تعداد در بسته ۱ع ۴۱۲۸۴۴ ریال می باشد
  ویتامین آ+د قطره ۱۵م ل (طعم توت فرنگی) – ایده دارو طب- تعداد در بسته ۱ع ۹۲۶۵۰ ریال می باشد
  اس امپرازول ساشه ۱۰ م گ – ایده دارو طب- تعداد در بسته ۳۰ع ۶۹۹۰۰۰ ریال می باشد
  سیتالوپرام هگزال قرص۲۰م گ – داروسازی بهستان- تعداد در بسته ۲۰ع ۲۰۰۰۰۰ ریال می باشد
  متفورمین هگزال قرص۵۰۰م گ – داروسازی بهستان- تعداد در بسته ۱۲۰ع ۵۱۶۰۰۰ ریال می باشد
  سیتالوپرام هگزال قرص۴۰م گ – داروسازی بهستان- تعداد در بسته ۲۰ع ۲۴۰۰۰۰ ریال می باشد
  امنیک کپسول پیوسته رهش۰.۴م گ-تامسولوسین – داروسازی بهستان- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۵۳۲۰۰۰ ریال می باشد
  ویزی کر قرص ۵ م گ- سولیفناسین – داروسازی بهستان- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۷۰۰۰۰۰ ریال می باشد
  ویزی کر قرص ۱۰ م گ- سولیفناسین – داروسازی بهستان- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۴۸۰۰۰۰ ریال می باشد
  پروگرف-کپسول- ۰.۵ م گ -تاکرولیموس-۵۰ عدد – داروسازی بهستان- تعداد در بسته ۵۰ع ۱۳۸۰۰۰۰ ریال می باشد
  پروگرف-کپسول- ۱ م گ -تاکرولیموس-۵۰ عدد – داروسازی بهستان- تعداد در بسته ۵۰ع ۲۳۲۰۰۰۰ ریال می باشد
  بایوکید ساشه ۱ گ – پروبیوتیک – شرکت تک ژن زیست- تعداد در بسته ۱۵ع ۵۹۰۷۸۰ ریال می باشد
  بایوفلورا کپسول -پروبیوتیک – شرکت تک ژن زیست- تعداد در بسته ۳۰ع ۷۸۴۸۰۰ ریال می باشد
  بایو آی بی اس کپسول – پروبیوتیک – شرکت تک ژن زیست- تعداد در بسته ۳۰ع ۸۱۷۵۰۰ ریال می باشد
  بایولاکت قطره – پروبیوتیک – شرکت تک ژن زیست- تعداد در بسته ۱ع ۷۵۷۵۵۰ ریال می باشد
  بایوفم کپسول – پروبیوتیک – شرکت تک ژن زیست- تعداد در بسته ۳۰ع ۷۴۰۰۰۰ ریال می باشد
  امپرازول کپسول ۲۰ م گ – زاگرس دارو پارسیان- تعداد در بسته ۱۴ع ۷۰۰۰۰ ریال می باشد
  زاگروپین قرص (استامینوفن-کافئین-کدئین۳۰۰/۱۵/۱۵م گ) – زاگرس دارو پارسیان- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۵۶۰۰۰ ریال می باشد
  استامینوفن کدئین قرص(استامینوفن ۳۰۰ م گ-کدئین ۲۰ م گ) – زاگرس دارو پارسیان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۴۳۵۰۰۰ ریال می باشد
  استاگروفن قرص ۳۲۵ م گ-استامینوفن – زاگرس دارو پارسیان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۵۰۰۰۰ ریال می باشد
  استاگروفن قرص ۵۰۰ م گ-استامینوفن – زاگرس دارو پارسیان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۴۶۰۰۰۰ ریال می باشد
  مترونیدازول قرص ۲۵۰ م گ – زاگرس دارو پارسیان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۴۰۰۰۰ ریال می باشد
  استاگروفن قطره ۱۵ م ل-۱۰۰ م گ/م ل-استامینوفن – زاگرس دارو پارسیان- تعداد در بسته ۱ع ۸۵۰۰۰ ریال می باشد
  متفورمین قرص ۵۰۰ م گ – زاگرس دارو پارسیان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۳۰۰۰۰ ریال می باشد
  آتورواستاتین قرص ۲۰ م گ – زاگرس دارو پارسیان- تعداد در بسته ۳۰ع ۸۹۱۰۰ ریال می باشد
  زاگروکلد قرص سرماخوردگی بزرگسالان – زاگرس دارو پارسیان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۴۵۰۰۰۰ ریال می باشد
  امپرازول کپسول ۲۰ م گ – زاگرس دارو پارسیان- تعداد در بسته ۲۸ع ۱۴۰۰۰۰ ریال می باشد
  میتوکر – ویال – ۲ م گ – میتومایسین – آروین زیست دارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۳۸۰۰۰ ریال می باشد
  کلروبکتی- قطره چشمی -۰/۵درصد – کلرامفنیکل – آروین زیست دارو- تعداد در بسته ۱ع ۳۷۵۰۰ ریال می باشد
  قیمت سان اکتین قطره (۳۰ م ل)-قطره آهن فاقد گلوتن – ایده دارو طب ۴۹۰۵۰۰ ریال می باشد


  فیلمی از همسر لاکچری سپهر حیدری ! – آرام جوینده کیست؟! + عکس ها

  مقاله قبلی

  تجاوز به هانیه توسلی در مدت ۴ سال! | خودش افشا کرد! +سند و عکس ها

  مقاله بعدی

  نظرات

  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  بیشتر در قیمت دارو