قیمت ویتامین ث، آمپول ۵۰۰ م گ/۵ م ل – شرکت البرز دارو

قیمت ویتامین ث، آمپول ۵۰۰ م گ/۵ م ل – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱۰ع ۴۲۷۵۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
ال کارنیت، ساشه حاوی شربت ال کارنیتین، ۱ گرم – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱۰ع ۴۲۵۱۰۰ ریال می باشد
زینک سولفات، شربت ۱۲۰ م ل، ۲۲ م گ/۵ م ل – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱ع ۸۷۲۰۰ ریال می باشد
تئوکال جی ،شربت ۱۲۰ م ل، ۵۰ م گ/۳۰ م گ/۵ م ل – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۵۰۰۰ ریال می باشد
انوکسان ۶۰۰۰، آمپول۰۰۰ واحد در ۰.۶ م ل (انوکساپارین) – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۲ع ۱۷۰۲۸۰۰ ریال می باشد
گایافنزین، شربت ۱۰۰ م گ/۵ م ل (۶۰ م ل) – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱ع ۹۵۰۰۰ ریال می باشد
ترامادول ۱۰۰ م گ، قرص خط دار – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۴۳۰۰۰۰ ریال می باشد
پیرامیست ۶۰، قرص ۶۰ م گ (پیریدوستیگمین) – شرکت البرز دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۰۱۰۰۰۰ ریال می باشد
برکسورف شربت ۱۰۰ م گ/۴ م ل- برکتانت – تکزیما دارو البرز- تعداد در بسته ۱ع ۶۲۵۰۰۰۰ ریال می باشد
برکسورف – شربت – ۲۰۰ م گ در ۸ م ل – برکتانت – تکزیما دارو البرز- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۸۸۰۰۰۰ ریال می باشد
سان اکتین قطره (۳۰ م ل)-قطره آهن فاقد گلوتن – ایده دارو طب- تعداد در بسته ۱ع ۴۹۰۵۰۰ ریال می باشد
کلاسنت – کرم ۱% (۳۰ گ) – ایده دارو طب- تعداد در بسته ۱ع ۴۱۲۸۴۴ ریال می باشد
ویتامین آ+د قطره ۱۵م ل (طعم توت فرنگی) – ایده دارو طب- تعداد در بسته ۱ع ۹۲۶۵۰ ریال می باشد
اس امپرازول ساشه ۱۰ م گ – ایده دارو طب- تعداد در بسته ۳۰ع ۶۹۹۰۰۰ ریال می باشد
سیتالوپرام هگزال قرص۲۰م گ – داروسازی بهستان- تعداد در بسته ۲۰ع ۲۰۰۰۰۰ ریال می باشد
متفورمین هگزال قرص۵۰۰م گ – داروسازی بهستان- تعداد در بسته ۱۲۰ع ۵۱۶۰۰۰ ریال می باشد
سیتالوپرام هگزال قرص۴۰م گ – داروسازی بهستان- تعداد در بسته ۲۰ع ۲۴۰۰۰۰ ریال می باشد
امنیک کپسول پیوسته رهش۰.۴م گ-تامسولوسین – داروسازی بهستان- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۵۳۲۰۰۰ ریال می باشد
ویزی کر قرص ۵ م گ- سولیفناسین – داروسازی بهستان- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۷۰۰۰۰۰ ریال می باشد
ویزی کر قرص ۱۰ م گ- سولیفناسین – داروسازی بهستان- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۴۸۰۰۰۰ ریال می باشد
پروگرف-کپسول- ۰.۵ م گ -تاکرولیموس-۵۰ عدد – داروسازی بهستان- تعداد در بسته ۵۰ع ۱۳۸۰۰۰۰ ریال می باشد
پروگرف-کپسول- ۱ م گ -تاکرولیموس-۵۰ عدد – داروسازی بهستان- تعداد در بسته ۵۰ع ۲۳۲۰۰۰۰ ریال می باشد
بایوکید ساشه ۱ گ – پروبیوتیک – شرکت تک ژن زیست- تعداد در بسته ۱۵ع ۵۹۰۷۸۰ ریال می باشد
بایوفلورا کپسول -پروبیوتیک – شرکت تک ژن زیست- تعداد در بسته ۳۰ع ۷۸۴۸۰۰ ریال می باشد
بایو آی بی اس کپسول – پروبیوتیک – شرکت تک ژن زیست- تعداد در بسته ۳۰ع ۸۱۷۵۰۰ ریال می باشد
بایولاکت قطره – پروبیوتیک – شرکت تک ژن زیست- تعداد در بسته ۱ع ۷۵۷۵۵۰ ریال می باشد
بایوفم کپسول – پروبیوتیک – شرکت تک ژن زیست- تعداد در بسته ۳۰ع ۷۴۰۰۰۰ ریال می باشد
امپرازول کپسول ۲۰ م گ – زاگرس دارو پارسیان- تعداد در بسته ۱۴ع ۷۰۰۰۰ ریال می باشد
زاگروپین قرص (استامینوفن-کافئین-کدئین۳۰۰/۱۵/۱۵م گ) – زاگرس دارو پارسیان- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۵۶۰۰۰ ریال می باشد
استامینوفن کدئین قرص(استامینوفن ۳۰۰ م گ-کدئین ۲۰ م گ) – زاگرس دارو پارسیان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۴۳۵۰۰۰ ریال می باشد
قیمت ویتامین ث، آمپول ۵۰۰ م گ/۵ م ل – شرکت البرز دارو ۴۲۷۵۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید