قیمت دارو

قیمت امپاجنت قرص امپاگلیفلوزین ۲۵ م گ/ لیناگلیپتین ۵ م – الحاوی

  0
  قیمت دارو

  قیمت امپاجنت قرص امپاگلیفلوزین ۲۵ م گ/ لیناگلیپتین ۵ م – الحاوی- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۳۲۰۰۰۰ ریال می باشد
  قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
  امپادیانس ام قرص امپاگلیفلوزین ۱۲/۵ م گ/-متفورمین – الحاوی- تعداد در بسته ۳۰ع ۹۶۰۰۰۰ ریال می باشد
  امپادیانس ام قرص امپاگلیفلوزین ۵ م گ/ متفورمین ۱۰۰۰م گ – الحاوی- تعداد در بسته ۳۰ع ۷۸۰۰۰۰ ریال می باشد
  مبریکس کپسول ۲۰۰م گ – مبورین – الحاوی- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۵۱۸۰۰ ریال می باشد
  امپادیانس قرص ۱۰ م ک – امپاگلیفلوزین – الحاوی- تعداد در بسته ۳۰ع ۸۱۰۰۰۰ ریال می باشد
  دمتری کید- شربت-۴م گ/۵ م ل-اندانسترون۶۰م ل – الحاوی- تعداد در بسته ۱ع ۹۳۵۰۰ ریال می باشد
  کیدو فست شربت ۳۰م گ /۵م ل- ۱۲۰م ل-فکسوفنادین – الحاوی- تعداد در بسته ۱ع ۲۴۰۰۰۰ ریال می باشد
  اکسپکتورانت کدئین-الحاوی- شربت ۶۰ م ل – الحاوی- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۸۰۰۰ ریال می باشد
  فاژی کید شربت خوراکی ۱۲۵م گ/۵م ل-۱۲۰ م ل – م – الحاوی- تعداد در بسته ۱ع ۷۸۰۰۰ ریال می باشد
  سوزین شربت -زینک سولفات ۲۲م گ /۵ م ل – ۱۲۰ م ل – الحاوی- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۹۰۰۰ ریال می باشد
  پپتی لاک قرص جویدنی -فاموتیدین۱۰،کلسیم کربنات۸۰۰، منیزیم هیدروکسید۱۶۵ – الحاوی- تعداد در بسته ۱۲ع ۱۰۲۰۰۰ ریال می باشد
  دزوکید شربت ۲.۵ م گ / ۵ م ل – دس لوراتادین-۱۲۰م ل – الحاوی- تعداد در بسته ۱ع ۷۰۰۰۰ ریال می باشد
  لیمو و عسل شربت ۱۲۰ م ل – الحاوی- تعداد در بسته ۱ع ۱۶۷۸۶۰ ریال می باشد
  فموبرا قرص مکمل ( بارداری ) – الحاوی- تعداد در بسته ۳۰ع ۹۸۱۰۰۰ ریال می باشد
  ویتوکید الحاوی قطره ۳۰م ل – مولتی ویتامین – الحاوی- تعداد در بسته ۱ع ۱۲۳۱۷۰ ریال می باشد
  سوزین۵۰- قرص ۵۰م گ -زینک سولفات – الحاوی- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۴۱۹۸۰ ریال می باشد
  آدوکید قطره ۳۰ م ل – ویتامین آ+د – الحاوی- تعداد در بسته ۱ع ۱۴۱۷۰۰ ریال می باشد
  مولتی ویتامین مینرال کپسول – الحاوی- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۹۲۴۰۰ ریال می باشد
  فاویپیراویر قرص ۲۰۰م گ – باختربیوشیمی- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۱۷۰۰۰۰۰ ریال می باشد
  فلوبایوویر کپسول ۷۵م گ -اسلتامیویر – باختربیوشیمی- تعداد در بسته ۱۰ع ۴۱۰۰۰۰ ریال می باشد
  لورازپام قرص ۱ م گ – دارویی و بهداشتی لقمان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
  لورازپام ۲ – قرص ۲ م گ – دارویی و بهداشتی لقمان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۵۸۰۰۰ ریال می باشد
  متی مازول ۵ قرص ۵ م گ – دارویی و بهداشتی لقمان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۶۰۰۰۰ ریال می باشد
  آلومینیوم ام جی اس شربت-۲۴۰م ل – دارویی و بهداشتی لقمان- تعداد در بسته ۱ع ۲۰۰۰۰۰ ریال می باشد
  ایبوپروفن قرص ۴۰۰ م گ – دارویی و بهداشتی لقمان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۸۷۰۰۰۰ ریال می باشد
  دیازپام ۲ قرص ۲ م گ – دارویی و بهداشتی لقمان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
  دیازپام ۵ قرص ۵ م گ – دارویی و بهداشتی لقمان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۵۸۰۰۰ ریال می باشد
  فنی توئین /فنوباربیتال ۱۰۰/۵۰ قرص – دارویی و بهداشتی لقمان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۱۰۰۰۰ ریال می باشد
  نورتریپتیلین ۱۰ قرص ۱۰ م گ – دارویی و بهداشتی لقمان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
  نور تریپتیلین قرص ۲۵ م گ – دارویی و بهداشتی لقمان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۸۷۰۰۰ ریال می باشد
  قیمت امپاجنت قرص امپاگلیفلوزین ۲۵ م گ/ لیناگلیپتین ۵ م – الحاوی ۱۳۲۰۰۰۰ ریال می باشد


  فیلمی از همسر لاکچری سپهر حیدری ! – آرام جوینده کیست؟! + عکس ها

  مقاله قبلی

  تجاوز به هانیه توسلی در مدت ۴ سال! | خودش افشا کرد! +سند و عکس ها

  مقاله بعدی

  نظرات

  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  بیشتر در قیمت دارو