قیمت دارو

قیمت کلداستاپ قرص(استامینوفن ۵۰۰ م گ-فنیل افرین ۵ م گ-دیفن هیدرامین ۲۵ م گ) – دارویی و بهداشتی لقمان

  0
  قیمت دارو

  قیمت کلداستاپ قرص(استامینوفن ۵۰۰ م گ-فنیل افرین ۵ م گ-دیفن هیدرامین ۲۵ م گ) – دارویی و بهداشتی لقمان- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۱۰۰۰۰ ریال می باشد
  قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
  متفورمین قرص ۵۰۰ م گ – دارویی و بهداشتی لقمان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۳۰۰۰۰ ریال می باشد
  سفتازیدیم ویال ۵۰۰ م گ – دارویی و بهداشتی لقمان- تعداد در بسته ۱۰ع ۵۰۰۰۰۰ ریال می باشد
  سفتازیدیم ویال ۱ گرم – دارویی و بهداشتی لقمان- تعداد در بسته ۱۰ع ۸۲۰۰۰۰ ریال می باشد
  سفازولین ویال ۱ گرم – دارویی و بهداشتی لقمان- تعداد در بسته ۱۰ع ۷۱۲۵۰۰ ریال می باشد
  تادارکس قرص ۲۰ م گ-تادالافیل – دارویی و بهداشتی لقمان- تعداد در بسته ۴ع ۴۸۰۰۰ ریال می باشد
  مروپنم ویال ۱ گ – دارویی و بهداشتی لقمان- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۷۰۰۰۰۰ ریال می باشد
  سفتریاکسون ویال ۱ گ – دارویی و بهداشتی لقمان- تعداد در بسته ۱۰ع ۶۵۶۰۰۰ ریال می باشد
  آموکسی سیلین کپسول ۵۰۰ م گ – دارویی و بهداشتی لقمان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۶۱۰۰۰۰ ریال می باشد
  آزیترومایسین قرص ۵۰۰ م گ – دارویی و بهداشتی لقمان- تعداد در بسته ۶ع ۱۱۹۷۰۰ ریال می باشد
  پرگابالین کپسول ۱۰۰ م گ – دارویی و بهداشتی لقمان- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۷۲۵۰۰ ریال می باشد
  استامینوفن کدئین قرص(۳۰۰+۲۰)(استامینوفن ۳۰۰ م گ-کدئین ۲۰ م گ( – دارویی و بهداشتی لقمان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۴۳۵۰۰۰ ریال می باشد
  کلاریترومایسین قرص ۵۰۰ م گ – دارویی و بهداشتی لقمان- تعداد در بسته ۱۴ع ۵۰۴۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول پکلی تاکسل استراژن – استراژن دارو- تعداد در بسته ۱ع ۹۵۰۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول میلرینون استراژن ۱ م گ /۱ م ل – استراژن دارو- تعداد در بسته ۱۰ع ۷۴۱۰۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول کوزی ۵۰۰ م گ- لوتیراستام – استراژن دارو- تعداد در بسته ۱۰ع ۴۸۹۷۰۰۰ ریال می باشد
  قرص استامینوفن کدئین ۳۰۰/۲۰ – لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۴۳۵۰۰۰ ریال می باشد
  قرص استامینوفن ۳۲۵ م گ – لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۵۰۰۰۰ ریال می باشد
  قرص استامینوفن۵۰۰ م گ – لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۴۶۰۰۰۰ ریال می باشد
  لوزارتان قرص ۲۵ م گ – لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۷۵۰۰۰ ریال می باشد
  قرص لوزارتان ۵۰ م گ – لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۳۳۰۰۰ ریال می باشد
  سلکوکسیب ۲۰۰ شفا- کپسول ۲۰۰ م گ – لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا- تعداد در بسته ۶۰ع ۲۷۰۰۰۰ ریال می باشد
  کپسول آزیترومایسین ۲۵۰ م گ – لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا- تعداد در بسته ۶ع ۸۷۰۰۰ ریال می باشد
  قرص گلی بنگلامید ۵م گ – لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
  کپسول اس امپرازول شفا ۴۰ م گ – لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا- تعداد در بسته ۱۴ع ۱۴۱۴۰۰ ریال می باشد
  قرص آملودیپین شفا ۵ م گ – لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۸۰۰۰۰ ریال می باشد
  قرص کارودیلول شفا ۶.۲۵ م گ – لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا- تعداد در بسته ۳۰ع ۶۹۰۰۰ ریال می باشد
  قرص لیپوفیکس ۱۰ م گ-آتورواستاتین – لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا- تعداد در بسته ۳۰ع ۷۸۰۰۰ ریال می باشد
  قرص سیپروفلوکساسین شفا ۵۰۰ م گ – لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۴۴۰۰۰ ریال می باشد
  قرص سیتریزین شفا ۱۰ م گ – لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۸۷۰۰۰ ریال می باشد
  قیمت کلداستاپ قرص(استامینوفن ۵۰۰ م گ-فنیل افرین ۵ م گ-دیفن هیدرامین ۲۵ م گ) – دارویی و بهداشتی لقمان ۲۱۰۰۰۰ ریال می باشد


  فیلمی از همسر لاکچری سپهر حیدری ! – آرام جوینده کیست؟! + عکس ها

  مقاله قبلی

  تجاوز به هانیه توسلی در مدت ۴ سال! | خودش افشا کرد! +سند و عکس ها

  مقاله بعدی

  نظرات

  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  بیشتر در قیمت دارو