قیمت دارو

قیمت قرص گلیبرا – سیتاگلیپتین۵۰ م گ/متفورمین ۵۰۰ م گ – کارخانجات داروپخش

  0
  قیمت دارو

  قیمت قرص گلیبرا – سیتاگلیپتین۵۰ م گ/متفورمین ۵۰۰ م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۵۰ع ۸۲۰۰۰۰ ریال می باشد
  قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
  آمپول آیوپک ۳۰۰ م گ/۵۰ م ل – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۷۳۸۷۰۰ ریال می باشد
  آمپول لیدوکائین – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۶۶۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول اندانسترون ۴ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰ع ۳۷۰۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول دکسپانتنول۵۰۰ م گ/ ۲ م ل – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۵ع ۷۵۰۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول بیوتین ۵ م گ/ م ل – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۵ع ۷۵۰۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول کتورولاک ۳۰ م گ / م ل – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰ع ۳۰۰۰۰۰ ریال می باشد
  کپسول امپرازول ۲۰ م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۲۸ع ۱۰۰۸۰۰ ریال می باشد
  شربت اندانسترون – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۹۳۵۰۰ ریال می باشد
  قرص لویلوکس ۵۰۰ م گ – لووفلوکساسین – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۵ع ۱۲۳۰۰۰ ریال می باشد
  آیوپامیدول ۳۰۰ م گ – ۵۰ م ل – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰ع ۵۷۰۰۰۰۰ ریال می باشد
  آیوپامیدول ۳۷۰ م گ – ۵۰ م ل – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰ع ۶۹۰۰۰۰۰ ریال می باشد
  شربت سیپراکتین – سیپروهپتادین – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۶۵۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول هماتوفر ۱۰۰ م گ – آیرون سوکروز – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۵ع ۶۵۰۰۰۰ ریال می باشد
  قرص اندانسترون ۴ م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۳۰ع ۷۵۰۰۰ ریال می باشد
  قرص زیبتال ۲.۵ م گ – بیزوپرولول – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۳۰ع ۶۶۰۰۰ ریال می باشد
  قرص زیبتال ۵ م گ – بیزوپرولول – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۳۰ع ۹۰۰۰۰ ریال می باشد
  شربت پدیزان ۱۲۰ م ل سرماخوردگی کودکان – پدیاتریک – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۱۲۰۰۰۰ ریال می باشد
  سرنگ آماده تزریق انوپرا ۴۰۰۰ واحد – انوکساپارین – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۶ع ۴۱۶۵۲۰۰ ریال می باشد
  قرص بیزوپرولول ۱۰ م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۲۹۰۰۰ ریال می باشد
  قرص سیپروفلوکساسین ۵۰۰ م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۱۶۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول استامینوفن ۱ گرم در ۶/۷ م ل – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۳ع ۲۰۶۴۰۰ ریال می باشد
  ویال دی پی گرافین ۷۶% مگلومین کامپاند ۲۰ م ل – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۲۵۹۶۰۰ ریال می باشد
  کپسول سلکسیب -۲۰۰ م گ -سلکوکسیب – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۵۷۳۰۰۰ ریال می باشد
  ویال هیدروکورتال ۱۰۰ م گ- هیدروکورتیزون -۱۰ عدد – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰ع ۵۷۰۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول بیوتین ۵ م گ/۱ م ل – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۶ع ۹۰۰۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول دکسپانتنول ۵۰۰ م گ/۲ م ل – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۶ع ۹۰۰۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول گرانیسترون ۳ م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰ع ۷۹۳۰۰۰ ریال می باشد
  قرص متادون ۲۰ م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۴۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول اکسی تروپین – اکسیر- تعداد در بسته ۱ع ۴۲۰۰۰۰ ریال می باشد
  قیمت قرص گلیبرا – سیتاگلیپتین۵۰ م گ/متفورمین ۵۰۰ م گ – کارخانجات داروپخش ۸۲۰۰۰۰ ریال می باشد


  فیلمی از همسر لاکچری سپهر حیدری ! – آرام جوینده کیست؟! + عکس ها

  مقاله قبلی

  تجاوز به هانیه توسلی در مدت ۴ سال! | خودش افشا کرد! +سند و عکس ها

  مقاله بعدی

  نظرات

  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  بیشتر در قیمت دارو