قیمت دارو

قیمت قرص استامینوفن کدئین ۳۰۰/۲۰ – لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا

  0
  قیمت دارو

  قیمت قرص استامینوفن کدئین ۳۰۰/۲۰ – لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۴۳۵۰۰۰ ریال می باشد
  قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
  قرص استامینوفن ۳۲۵ م گ – لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۵۰۰۰۰ ریال می باشد
  قرص استامینوفن۵۰۰ م گ – لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۴۶۰۰۰۰ ریال می باشد
  لوزارتان قرص ۲۵ م گ – لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۷۵۰۰۰ ریال می باشد
  قرص لوزارتان ۵۰ م گ – لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۳۳۰۰۰ ریال می باشد
  سلکوکسیب ۲۰۰ شفا- کپسول ۲۰۰ م گ – لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا- تعداد در بسته ۶۰ع ۲۷۰۰۰۰ ریال می باشد
  کپسول آزیترومایسین ۲۵۰ م گ – لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا- تعداد در بسته ۶ع ۸۷۰۰۰ ریال می باشد
  قرص گلی بنگلامید ۵م گ – لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
  کپسول اس امپرازول شفا ۴۰ م گ – لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا- تعداد در بسته ۱۴ع ۱۴۱۴۰۰ ریال می باشد
  قرص آملودیپین شفا ۵ م گ – لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۸۰۰۰۰ ریال می باشد
  قرص کارودیلول شفا ۶.۲۵ م گ – لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا- تعداد در بسته ۳۰ع ۶۹۰۰۰ ریال می باشد
  قرص لیپوفیکس ۱۰ م گ-آتورواستاتین – لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا- تعداد در بسته ۳۰ع ۷۸۰۰۰ ریال می باشد
  قرص سیپروفلوکساسین شفا ۵۰۰ م گ – لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۴۴۰۰۰ ریال می باشد
  قرص سیتریزین شفا ۱۰ م گ – لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۸۷۰۰۰ ریال می باشد
  دهانشویه کلرهگزین ۲% – لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا- تعداد در بسته ۱ع ۲۵۵۸۴۰ ریال می باشد
  شامپو کتوکنازول ۲ درصد- کتوکنازول ۱۰۰ م گ – لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا- تعداد در بسته ۱ع ۱۹۶۰۰۰ ریال می باشد
  قرص سوماتریپتان ۵۰ م گ-سوماتریپتان ۱۰ عددی – لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا- تعداد در بسته ۱۰ع ۱۰۵۰۰۰ ریال می باشد
  قرص استامینوفن ۳۲۵ م گ – طب مفید نیکان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۷۵۰۰۰ ریال می باشد
  پودر آیونکس ۴۵۴ گ – طب مفید نیکان- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد
  قرص استومد ۷۰ م گ – طب مفید نیکان- تعداد در بسته ۴ع ۲۱۲۰۰ ریال می باشد
  قرص جویدنی مبندازول ۱۰۰م گ – طب مفید نیکان- تعداد در بسته ۱۲۰ع ۶۰۰۰۰۰ ریال می باشد
  قرص مدالیت ۸ م گ – طب مفید نیکان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۵۰۰۰۰ ریال می باشد
  مدافناک ۱۰۰ م گ – طب مفید نیکان- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۲۹۰۰۰ ریال می باشد
  کپسول ایتراکونازول ۱۰۰ م گ – طب مفید نیکان- تعداد در بسته ۱۰ع ۴۱۰۰۰۰ ریال می باشد
  لگزودپ قرص ۱۰ م گ – اس سیتالوپرام – طب مفید نیکان- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۰۴۰۰۰ ریال می باشد
  استراکسین کپسول ۱۰ م گ – آتوموکسین – طب مفید نیکان- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۲۴۵۰۰ ریال می باشد
  سولیفناسین قرص ۵ م گ – طب مفید نیکان- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۵۰۰۰۰ ریال می باشد
  باکلوفن قرص ۲۵ م گ – طب مفید نیکان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۸۷۰۰۰ ریال می باشد
  باکلوفن قرص ۱۰ م گ – طب مفید نیکان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
  مداکولیت کپسول ۵۰۰ م گ – مزالازین – طب مفید نیکان- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۰۰۰۰۰ ریال می باشد
  قیمت قرص استامینوفن کدئین ۳۰۰/۲۰ – لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا ۴۳۵۰۰۰ ریال می باشد


  فیلمی از همسر لاکچری سپهر حیدری ! – آرام جوینده کیست؟! + عکس ها

  مقاله قبلی

  تجاوز به هانیه توسلی در مدت ۴ سال! | خودش افشا کرد! +سند و عکس ها

  مقاله بعدی

  نظرات

  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  بیشتر در قیمت دارو