instagram
قیمت دارو

قیمت ویال ایمونوگلوبولین وریدی فلبوگاما گریفولز – تامین فارمد تهران

0
قیمت دارو

قیمت ویال ایمونوگلوبولین وریدی فلبوگاما گریفولز – تامین فارمد تهران- تعداد در بسته ۱ع ۹۴۹۸۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
پماد موضعی ویکسولیان آراد ۳۰ گرم – آوای لیان داروی پارس- تعداد در بسته ۱ع ۱۵۰۰۰۰ ریال می باشد
– – تعداد در بسته ریال می باشد
– – تعداد در بسته ریال می باشد
– – تعداد در بسته ریال می باشد
– – تعداد در بسته ریال می باشد
– – تعداد در بسته ریال می باشد
– – تعداد در بسته ریال می باشد
– – تعداد در بسته ریال می باشد
– – تعداد در بسته ریال می باشد
– – تعداد در بسته ریال می باشد
– – تعداد در بسته ریال می باشد
– – تعداد در بسته ریال می باشد
– – تعداد در بسته ریال می باشد
– – تعداد در بسته ریال می باشد
– – تعداد در بسته ریال می باشد
– – تعداد در بسته ریال می باشد
– – تعداد در بسته ریال می باشد
– – تعداد در بسته ریال می باشد
– – تعداد در بسته ریال می باشد
– – تعداد در بسته ریال می باشد
– – تعداد در بسته ریال می باشد
– – تعداد در بسته ریال می باشد
– – تعداد در بسته ریال می باشد
– – تعداد در بسته ریال می باشد
– – تعداد در بسته ریال می باشد
– – تعداد در بسته ریال می باشد
– – تعداد در بسته ریال می باشد
– – تعداد در بسته ریال می باشد
– – تعداد در بسته ریال می باشد
قیمت ویال ایمونوگلوبولین وریدی فلبوگاما گریفولز – تامین فارمد تهران ۹۴۹۸۰۰۰ ریال می باشد


رضا قوچان نژاد به همراه فرزند و همسرش سروین بیات در هلند + عکس

مقاله بعدی

نظرات

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر در قیمت دارو