instagram
قیمت دارو

قیمت کپسول تاموسین ۰.۴م گ – رازک

0
قیمت دارو

قیمت کپسول تاموسین ۰.۴م گ – رازک- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۸۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
قرص سوماتریپتان ۵۰ م گ – رازک- تعداد در بسته ۵ع ۵۲۵۰۰ ریال می باشد
قرص کات پین – رازک- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۳۲۰۰۰ ریال می باشد
قرص آملودیپین ۵ م گ – رازک- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۸۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص ویگراز ۱۰۰ م گ – رازک- تعداد در بسته ۴ع ۲۴۰۰۰ ریال می باشد
قرص تادالافیل ۲۰م گ – رازک- تعداد در بسته ۴ع ۴۸۰۰۰ ریال می باشد
قرص سوماتریپتان ۱۰۰ م گ – رازک- تعداد در بسته ۴ع ۶۳۲۰۰ ریال می باشد
قرص رازو آلپرازولام ۱م گ – رازک- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۱۹۰۰ ریال می باشد
شربت پروسپیتان ۱۲۰ م ل – رازک- تعداد در بسته ۱ع ۱۴۷۰۰۰ ریال می باشد
قرص ستیریزین ۵ م گ – رازک- تعداد در بسته ۳۰ع ۶۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص ملوکسیکام ۱۵م گ – رازک- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۵۱۵۰۰۰ ریال می باشد
پماد مارینتول – رازک- تعداد در بسته ۱ع ۲۶۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص کلداستاپ – رازک- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۴۴۰۰۰ ریال می باشد
کپسول رلیف – رازک- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۹۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص ناپروکسن ۵۰۰ م گ – رازک- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۷۸۳۰۰۰ ریال می باشد
شربت زوفا عسلی ۱۲۰م ل – رازک- تعداد در بسته ۱ع ۲۵۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول سلکوکسیب ۲۰۰ م گ – رازک- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۴۵۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول سلکوکسیب ۱۰۰ م گ – رازک- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۵۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص جموکس ۳۲۰ م گ – رازک- تعداد در بسته ۵ع ۱۷۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص ملوکسیکام ۷.۵ م گ – رازک- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۷۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص ستیریزین ۱۰ م گ – رازک- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۳۰۰۰۰ ریال می باشد
پماد تالنتین – رازک- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۸۰۰۰ ریال می باشد
قرص متفورمین ۵۰۰ م گ – رازک- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۳۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص دومپریدون ۱۰م گ – رازک- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۵۸۰۰۰ ریال می باشد
قرص دنپزیل ۵ م گ – رازک- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۶۳۸۰۰۰ ریال می باشد
شربت لاکسیتا ۱۲۰ م ل – رازک- تعداد در بسته ۱ع ۱۳۶۲۵۰ ریال می باشد
کپسول رازوفناک ۱۰۰ م گ – رازک- تعداد در بسته ۳۰ع ۸۴۰۰۰ ریال می باشد
قرص ترازوسین ۲ م گ – رازک- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص ترازوسین ۵ م گ – رازک- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۷۳۰۰۰ ریال می باشد
قرص ملوکسیکام ۷.۵ م گ – رازک- تعداد در بسته ۳۰ع ۸۲۵۰۰ ریال می باشد
قیمت کپسول تاموسین ۰.۴م گ – رازک ۱۸۰۰۰۰ ریال می باشد


فیلمی از همسر لاکچری سپهر حیدری ! – آرام جوینده کیست؟! + عکس ها

مقاله قبلی

تجاوز به هانیه توسلی در مدت ۴ سال! | خودش افشا کرد! +سند و عکس ها

مقاله بعدی

شما همچنین ممکن است دوست داشته باشید

نظرات

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *